Veiligheid voorop,
ook op de werkvloer

Cursussen BHV

Juist op de werkvloer, waar veel mensen en apparatuur bij elkaar komen, kan er weleens iets misgaan. Om de veiligheid van het personeel te waarborgen, is het voor elk bedrijf verplicht om bedrijfshulpverleners te hebben. Bedrijfshulpverleners weten hoe ze moeten handelen in het geval van een ontruiming of bij letsel.
 

Tweedaagse cursus BHV, op onze locatie of bij uw bedrijf

De basiscursus BHV bestaat uit twee modules, waarbij theorie met praktische oefeningen wordt afgewisseld. Bij de module ‘Eerste Hulp’ leren cursisten onder meer reanimeren, wonden behandelen en risico’s inschatten. De module ‘Brandtechnisch’ leert deelnemers hoe zij een brand moeten blussen. De cursus wordt gegeven door een eerstehulpinstructeur en een brandweerinstructeur.

Examen en certificaat
Het examen voor de basisopleiding bedrijfshulpverlening bestaat uit twee onderdelen: 'Eerste Hulp (niet spoedeisende - en spoedeisende hulp) en 'Brandbestrijding' en Ontruiming'. Beide examendelen omvatten een praktijk- en een schriftelijkdeel.

Na het slagen van de examens en afronden van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat 'Eerste Hulp' en een certificaat 'Brandbestrijding en Ontruiming' en een BHV diploma van het NIBHV. Dat is voor de kandidaat en het bedrijf het tastbare bewijs dat men daadwerkelijk over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt.

BHV-pas
Alle geslaagde cursisten ontvangen een BHV-pas waarmee zij altijd kunnen aantonen in bezit te zijn van een geldig BHV-diploma.       Als de cursist in bezit is van een veiligheidspaspoort, zal ook daarin de BHV-opleiding worden bijgeschreven.

Vrijstelling
Voor de module Eerste Hulp kan vrijstelling worden verleend.   Dit kan als men in het bezit is van een geldig EHBO-diploma.

 

Deelnemers:

 

   iedereen

 

Cursusduur:

 

2x een dag van 09:00 tot 1630 uur

 

Certificering:

 

 Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening -NIBHV-

 

Inschrijven:

 

individueel of per groep

Herhalingstraining BHV

Voor BHV'ers worden jaarlijks herhalingstrainingen en oefeningen georganiseerd waaraan de hulpverleners deelnemen. Oefenen is een wettelijke verplichting. Minimaal één keer per jaar is voor iedere organisatie een goede richtlijn.

Pieterman Produkties organiseert jaarlijks diverse herhalingstrainingen. Gekwalificeerde veiligheidsdocenten met een brede professionele ervaring geven de trainingen. Het aantal deelnemers is per training maximaal 16, zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. De praktijkoefeningen worden realistisch benaderd met medewerking van Lotus-slachtoffers (Lotus staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffers.)

Het NIBHV registreert de aanwezigheid van de deelnemers tijdens herhalingstrainingen en controleert de kwaliteit van de praktijkoefeningen. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname en BHV-pas. Ook worden zij landelijk geregistreerd.

BHV'ers worden door Pieterman Produkties - via de werkgever - automatisch opgeroepen voor een herhalingstraining.

BHV herhalingstraining met e-learning is ook mogelijk.

Deelnemers: iedereen met een geldig BHV-certificaat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursusduur:
een dag van 09:00 tot 17:00 uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificering: NIBHV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijven:
individueel of per groep

BHV-cursus Brabant; BHV-opleiding Zeeland; cursus EHBO Zuid-Holland; cursus EHBO aan kinderen; cursus reanimeren met AED; herhalingscursus BHV; herhalingscursus EHBO

Ontruiming

Stel dat er brand uitbreekt in uw bedrijf. Dan is het van groot belang dat iemand weet hoe er zo goed en efficiënt mogelijk ontruimd kan worden. Tijdens deze training leert u snel en veilig ontruimen. Onze docenten bouwen de moeilijkheidsgraad tijdens deze ontruimingen langzaam op. Na elke evaluatie worden de oefeningen steeds verder toegespitst op situaties die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen.

Op grond van de Arbowet dient u uw medewerkers en bedrijfshulpverleners regelmatig te trainen, zodat zij weten wat ze moeten doen in geval van een incident. Er moet immers goed opgeleid en goed geoefend personeel aanwezig te zijn. Enerzijds om het ontruimingsplan te testen, anderzijds om de werknemers vertrouwd te maken met een ontruiming. Wij maken voor u een ontruimingsplan en kunnen u ook helpen met het organiseren van de ontruimingsoefeningen. Talloze hulpmiddelen zoals rookaggregaat, Lotus-slachtoffers en ander ensceneringmateriaal staan tot uw beschikking voor een zeer realistische oefening.