Weten wat te doen
bij een ongeval

Cursussen EHBO

Mensen die weten hoe ze moeten handelen bij een medisch ongeval kunnen levens redden. Pieterman Produkties biedt verschillende opleidingen waarin u leert hoe u moet reanimeren, verbanden leggen en ander letsel te stabiliseren.
 

cursus EHBO Zuid-Holland; cursus EHBO aan kinderen

Basiscursus EHBO

Tijdens de basisopleiding EHBO leert u niet alleen hoe u medisch moet handelen, maar ook hoe u controle krijgt over de situatie. Zo leren we u:

 • op gevaar letten
 • nagaan wat er is gebeurd
 • nagaan wat iemand mankeert
 • hoe u het slachtoffer geruststelt
 • hoe u iemand ter plaatse helpt
   


Het doel van een EHBO-cursus is niet dat u alle medische handelingen leert uitvoeren, maar wel dat u weet hoe u een slachtoffer stabiliseert totdat ambulancepersoneel het van u overneemt.

U leert hoe u:

 • ademhaling en bloedcirculatie controleert
 • beademt via mond-op-mondmethode
 • beademt via mond-op-neusmethode
 • reanimeert
 • wonden steriel afdekt
 • brandwonden behandelt
 • omgaat met botbreuken
 • oogletsel behandelt

Tijdens de cursus werken we met Lotus-slachtoffers (Lotus staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffers).

Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een diploma van Het Oranje Kruis.
 

Deelnemers:  iedereen
Cursusduur: ± 24 uren, 3x een dagopleiding inclusief examen
Certificering: Het Oranje Kruis
Inschrijven: individueel of per groep

Deelnemen aan de cursus EHBO

cursus EHBO Zuid-Holland; cursus EHBO aan kinderen

Herhalingstraining EHBO

Het eerstehulpdiploma is niet onbeperkt geldig. Door jaarlijks herhalingstrainingen te volgen, verlengt u uw diploma.

Programma:

 • stabiele zijligging
 • reanimatie
 • verbandleer
 • praktijkoefening met Lotus-slachtoffer
 • evaluatie oefeningen​
   
Deelnemers: deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma
Cursusduur: een dag van 09:00 tot 17:00 uur (1 dag per jaar)
Certificering: Het Oranje Kruis
Inschrijven: individueel of per groep

Deelnemen aan de herhalingstraining EHBO

cursus EHBO Zuid-Holland; cursus EHBO aan kinderen

Eerste Hulp aan Kinderen

Eerste Hulp aan kinderen

In de cursus worden de volgende punten behandeld:

 • het kind en de omgeving
 • preventie: maatregelen om de veiligheid van het kind te vergroten
 • stoornissen in het bewustzijn
 • stoornissen in de ademhaling
 • reanimatie
 • erstige bloedingen
 • uitwendige wonden
 • brandwonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • kneuzing en verstuiking
 • oogletsel
 • vergiftiging
 • elektriciteitsongevallen
 • koude- en warmteletsels
 • hulp bij kleine ongevallen
 • plotseling optredende ziekteverschijnselen
 • verband en hulpmiddelen

Pieterman Produkties is erkend door de Nederlandse- en Europeese Reanimatie Raad (NRR) (ERC). 
 

Deelnemers: iedereen die kinderen heeft of er mij omgaat
Cursusduur: 2 dagdelen bv. 2 avonden/avonden of één dag van 09:00 tot 16:30:uur
Certificering: Het Oranje Kruis
Inschrijven: huiskamer-cursus (bij u thuis) en open inschrijving op een locatie
Prijzen: informeer naar prijzen en mogelijkheden via ons contactformulier op deze site of bel ons 

Deelnemen aan de cursus Eerste Hulp aan kinderen

cursus reanimeren met AED; herhalingscursus BHV; herhalingscursus EHBO cursus reanimeren met AED; herhalingscursus BHV; herhalingscursus EHBO
Deelnemen aan de cursus Eerste Hulp bij Wandelletsel

Cursus Eerste Hulp bij Wandelletsel

De leerstof voor de module Eerste Hulp bij Wandelletsel sluit aan op Het Oranje Kruisboekje en het boekje Verbandleer
en Kleine Ongevallen. In deze uitgave wordt aandacht besteed aan onder meer kramp, last van de warmte en blaren tijdens het wandelen.

Tijdens de cursus leert u over verbanden en hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt. U leert een functioneel en goed zittend verband aanleggen op het been of delen daarvan.

Onderwerpen die behandeld worden:

 • hoe blaren ontstaan
 • verbandmiddelen
 • hygiëne
 • eerste hulp bij blaren
 • eerste hulp bij kneuzing en verstuiking
 • eerste hulp bij eenvoudige uitwendige wonden
 • eerste hulp bij warmteletsels
 • preventie
   
Deelnemers: iedereen
Cursusduur: dagdeel van ± 3 uur
Certificering: Het Oranje Kruis of Pieterman Produkties
Inschrijven: individueel of per groep

 

DEELNEMEN AAN DE CURSUS EERSTE HULP BIJ WANDELLETSEL

Deelnemen aan de cursus Eerste Hulp bij Wandelletsel

Cursus Eerste Hulp bij Sportletsel

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten bij sportletsel. U verkrijgt kennis van veelvoorkomend sportletsel, de oorzaken en gevolgen. U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt houden, krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsel kan worden voorkomen en effectieve blessurepreventieve maatregelen.
Onderwerpen die behandeld worden:

 • Reanimatie
 • Shock
 • Steken in de zij
 • Wonden en bijtwonden
 • Blaren
 • Spier- en peesletsel, kneuzingen (onder meer blauwe nagels), verstuikingen en botbreuken)


Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding nodig om deel te nemen aan deze opleiding. Bent u in het bezit van een geldig EHBO- of BHV-diploma, dan is dit wel een voordeel.

Toets en certificering
De instructeurs toetsen gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, ontvangt u de aantekening Eerste Hulp bij Sportongevallen. Hebt u het EHBO-diploma niet, dan ontvangt u een certificaat.
 

Deelnemers: iedereen 
Cursusduur: 3 dagdelen van 2,5 uur inclusief toetsing, of 1 dag van 09:00 - 16:30 uur
Certificering: Het Oranje Kruis
Inschrijven: Individueel of per groep

Deelnemen aan de cursus Eerste Hulp bij Sportletsel