Reanimeren redt levens

Opleiding reanimeren met de AED

Elke dag sterven er in Nederland gemiddeld 35 mensen aan een hartstilstand. Dit aantal is in de afgelopen jaren gedaald, maar er zouden nog meer levens gered kunnen worden als er meer mensen konden
reanimeren met een automatische externe defibrillator, ofwel een AED.

 

cursus reanimeren met AED; herhalingscursus BHV; herhalingscursus EHBO

Basiscursus Reanimeren met de AED

De cursus wordt gegeven in kleine groepen van 6 tot 8 personen, zodat er veel aandacht is voor alle kandidaten. Iedere deelnemer oefent in twee rollen:

 • de AED-bediener, diegene die verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de AED
 • de AED-helper, diegene die assistentie verleent

De inhoud van de cursus is afgestemd op het grote belang van snelle defibrillatie als onderdeel van de keten van overleving. Daarnaast leert u over het gebruik van de AED, de juridische aspecten en veiligheid. Kennismaking met de verschillende typen AED, die op de Nederlandse markt in gebruik zijn, is ook een onderdeel van de cursus.

In de AED-module worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

 •  uitgangspunten bij gebruik van de AED
 •  werking en veiligheidsaspecten van de AED
 •  indicatiestelling en aanvulling op elementaire reanimatie
 •  werkwijze gebruik AED
 •  management van reanimatie met gebruik van de AED

Praktijk

 •  het oefenen van indicatiestelling
 •  het oefenen van de werkwijze en de communicatie
 •  het trainen van diverse reanimatiescenario's met gebruik van de AED

De opleiding wordt afgesloten met een multiple choice-examen.
Tijdens de opleiding worden de vaardigheden in de praktijk beoordeeld. Na het met goed gevolg afsluiten van het examen ontvangt de cursist het bijbehorende certificaat. U ontvangt ieder jaar een uitnodiging voor een herhalingstraining, zodat het behaalde certificaat geldig blijft en u aan de wettelijke verplichtingen kunt blijven voldoen.

 

 

Deelnemers:

 

iedereen met een geldig reanimatiediploma krijgt toegang tot een AED-cursus

 

Cursusduur:

 

een dagdeel 3,5 uur

 

Certificering:

 

Nederlandse Reanimatie Raad

 

Inschrijven:

 

individueel of per groep

 

DEELNEMEN AAN DE CURSUS REANIMATIE MET AED
cursus reanimeren met AED; herhalingscursus BHV; herhalingscursus EHBO

Herhalingscursus Reanimeren met de AED

In de herhalingscursus Reanimeren met de AED worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

 • opfrissen ‘Ritmestoornissen en Basale reanimatietechnieken’
 • veranderingen in de richtlijnen reanimatie met en zonder AED
 • ‘aanvalsplan’ start reanimatie
 • werkwijze gebruik AED

Praktijk

 • oefenen van vaardigheden basale reanimatie
 • ten uitvoer brengen van de nieuwe richtlijnen van de NRR en ERC
 • trainen van diverse reanimatiescenario’s met gebruik van de AED

Tijdens de herhaling worden de praktijkvaardigheden beoordeeld door de instructeur. Na de training ontvangt u een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). U ontvangt ieder jaar een uitnodiging voor een herhalingstraining, zodat het behaalde certificaat geldig blijft en u aan de wettelijke verplichting blijft voldoen.

 

 

Deelnemers:

 

iedereen met een geldig reanimatie- en AED-diploma kan deelnemen aan een herhalingstraining AED

 

Cursusduur:

 

een dagdeel van 3,5 uur

 

Certificering:

 

Nederlandse Reanimatie Raad

 

Inschrijven:

 

individueel of per groep

 

Deelnemen aan de herhalingscursus Reanimatie met AED